Bioresonantie volgens Paul Schmidt

cover picture "Bioresonantie volgens Paul Schmidt"

Author: Dietmar Heimes

ISBN 978-3-88778-302-0

424 Pages

Format: 20 x 28 cm

Published: August 2006

58,00 plus shipping costs

De eerste stap op weg naar genezing hoeft geen therapie te zijn! Veeleer ligt het aan onszelf door de uitschakeling van stoorvelden de eerste stap in de richting van herstel resp. van een goede gezondheid te zetten.

Hoe test men echter holistisch of er sprake is van een causale belasting door elektrosmog, van een geologische stoorzone, bacteriën, virussen of parasieten? Hoe staat het met de zuur-base-huishouding? Wordt het lichaam onvoldoende van minerale stoffen, sporenelementen of andere belangrijke voedingsbouwstenen voorzien? Hoe kan men vaststellen of ons voedingsmiddel nr. 1, het water, die kwaliteit heeft die ons lichaam werkelijk nodig heeft? Reeds in 1976 legde Paul Schmidt door zijn ontdekkingen de basis voor de beantwoording van deze vragen. Hij ontdekte dat de regulatiemechanismen van het lichaam met bepaalde frequenties getest en geactiveerd kunnen worden. Net zoals het zonlicht met een bepaalde frequentie de pigmentvorming of de vitamine Dhuishouding stimuleert, zocht en vond Paul Schmidt frequenties, waarmee hij het gehele lichaam regulatief kon beïnvloeden.

Het begin van de frequentieatlas van het menselijk lichaam. In dit boek krijgt de lezer stap voor stap op een gemakkelijk te begrijpen manier een beter inzicht in het holistische uitgangspunt van de bioresonantie volgens Paul Schmidt. Het belangrijkste bij alle uiteenzettingen is de realisering van het gelezene in de praktijk. Met vele voorbeelden wordt elementaire basiskennis van de methode overgedragen, om daarop voortbouwend de test- en harmoniseringsmethode te kunnen begrijpen en toepassen. Het holistische uitgangspunt volgend, worden allereerst de reeds genoemde oorzakelijke invloeden besproken. Daarna gaat het boek op de therapeutische mogelijkheden van de bioresonantie volgens Paul Schmidt in. Daartoe behoort het testen en harmoniseren van de energiestatus, van de lichaamspolariteiten en de chakra's. Vervolgens Het boek wordt gecompleteerd met een meer dan 200 bladzijden tellend aanhangsel, waarin de voor het werken met de bioresonantie volgens Paul Schmidt noodzakelijke lijsten, tabellen en kopieerbladen zijn opgenomen. Zo vindt men daar bijv. frequentietabellen voor humaan-medisch en veterinair-medisch gebruik, de check-up-lijsten, de frequentieatlas van het menselijk lichaam, frequenties van het periodiek systeem der elementen en die van ziekteverwekkers, meer dan 30 uitgewerkte regelschema's van het menselijk lichaam (zie afbeelding beneden), de 14 meridianen met afbeeldingen van de acupunctuurpunten en bijbehorende frequenties alsook een lijst met op dit moment in de B.A.T. gebruikte programma's en nog veel meer. 

Het boek is zowel geschikt voor beoefenaars van geneeskundige beroepen en hun patiënten, alsook voor diegenen, die van de bioresonantie gebruik maken en voor alle mensen, die op een holistische, zachte, alternatief geneeskundige benaderingswijze gesteld zijn. worden oplossingen getoond, hoe tekorten in orgaanstelsels te constateren en in evenwicht te brengen zijn. Uitvoerig wordt op een methode ingegaan, waarmee complexe aandoeningen kunnen worden behandeld. Net zo worden de preparaten- en medicijnentest alsook de allergeentest en allergeenharmonisering besproken. Om lichaamseigen substanties zoals bloed, speeksel, urine enz. in het therapieconcept te kunnen opnemen, ligt het accent verder op de overdracht van energetische structuren op het lichaam resp. Op geschikte dragersubstanties. Tot slot wordt nog op speciale gebieden van de bioresonantie volgens Paul Schmidt ingegaan. Bijvoorbeeld op de acupunctuurtrillingstherapie die voor de tonisering resp. sedering van de meridiaanpunten frequenties gebruikt en geen naalden. Ook worden toepassingen bij de diergeneeskunde bij paarden en honden besproken, voordat op de laatste grote ontwikkeling, de Bio-energetische Analyse- en Therapiemethode (B.A.T.) volgens Manfred Denecke wordt ingegaan. 

Het boek wordt gecompleteerd met een meer dan 200 bladzijden tellend aanhangsel, waarin de voor het werken met de bioresonantie volgens Paul Schmidt noodzakelijke lijsten, tabellen en kopieerbladen zijn opgenomen. Zo vindt men daar bijv. frequentietabellen voor humaan-medisch en veterinair-medisch gebruik, de check-up-lijsten, de frequentieatlas van het menselijk lichaam, frequenties van het periodiek systeem der elementen en die van ziekteverwekkers, meer dan 30 uitgewerkte regelschema's van het menselijk lichaam (zie afbeelding beneden), de 14 meridianen met afbeeldingen van de acupunctuurpunten en bijbehorende frequenties alsook een lijst met op dit moment in de B.A.T. gebruikte programma's en nog veel meer. Het boek is zowel geschikt voor beoefenaars van geneeskundige beroepen en hun patiënten, alsook voor diegenen, die van de bioresonantie gebruik maken en voor alle mensen, die op een holistische, zachte, alternatief geneeskundige benaderingswijze gesteld zijn. 

Go back